As per fellow IIT KGP alumnus Pankaj Sethi, who pointed me to :  http://seattle.aidindia.org/chakraview